Vad är viktigt för dig?  Vilken värdegrund bygger du ditt liv på?

Vad är viktigt för dig? Vilken värdegrund bygger du ditt liv på?

Jag får ofta frågan vad det är som är min största framgångsfaktor i livet i allmänhet men för att kunna etablera mig som föreläsare i synnerhet. Jag säger alltid att det är viljan till att göra något, testa nya saker, våga göra misstag men framförallt är det mina två viktigaste värderingar:

Nyfikenhet på mina egna styrkor och svagheter samt kärlek till livet. Det finns naturligtvis fler värderingar i mitt liv men dessa har och kommer ta mig precis hur långt som helst. Det är de som bygger grunden i mitt personliga ledarskap. Det är de som får mig att veta var jag står och vart jag vill gå. De är det fundamentala för att bygga min grund att ta mig vidare på för att nå dit jag vill och utan dem hade jag inte kommit lika långt i min värld.

Oavsett om vi är medvetna om våra värderingar eller ej, så styr de oss mer eller mindre varje dag. Om vi inte är medvetna om vilka värderingar vi själva har, finns det en risk att vi kommer styras av andras värderingar.

Vilka värderingar grundar du ditt liv på?

Torkild Sköld

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail