Torkild Sköld

Tillväxt Syd

Workshop med Torkild Sköld – att leda sig själv och andra

Som företagare är du även alltid verkställande direktör i det företag som är du. I denna position tar du dagligen beslut och utför handlingar som påverkar hur du utvecklar och förvaltar dig själv, företaget och dina medarbetare.

Har du någonsin ställt dig frågorna: ”Hur tar jag mina beslut?” ”Hur utvecklar och förvaltar jag egentligen mitt eget personliga ledarskap?”

Personligt ledarskap handlar om att du tar aktiva beslut, tar ansvar för dina handlingar och därmed påverkar resultatet av hur verkligheten kommer att se ut. Grunden för ett bra personligt ledarskap handlar om att ha vältränade personliga egenskaper för att kunna möta livets möjligheter och utmaningar. Många gånger fokuserar ledarskapsutbildningar på att leda andra människor men egentligen börjar det med mig själv. Först när jag är bra på att leda mig själv blir jag bra på att leda andra. Titta på ett youtube klipp!

 

Om föreningen Tillväxt Syd

Tillväxt Syd startades upp under hösten 2013, där ursprunget är de två ESF-projekten ”Tillväxtskola för mogna företag” som ett 100 tal företag medverkat i åren 2008-2013, och har nu etablerats som ett viktigt nav för näringslivet i Ystad-Österlen området.  Tillväxt Syd drivs genom Ekonomisk förening för tillväxt i Ystad-Österlen.

Tillsammans skapar vi tillväxt

Vi tror på entreprenörsandan i södra Skåne. Därför har vi startat Tillväxt Syd – ett nätverk som ska skapa nya möjligheter för företagare i vårt närområde och därigenom gynna en hållbar tillväxt i regionen. 

Tillväxt Syd välkomnar företag i olika branscher och storlekar som medlemmar och arbetar utifrån en enkel grundidé: Genom att dra nytta av varandras erfarenheter och nätverk kan vi alla utvecklas och bli bättre. Medlemskap erbjuds alla företag i regionen med minst 3 anställda, mindre företag välkomnas som vänner i de arrangemang som är öppna eller där de är målgrupp.

Verksamheten bedrivs som en ekonomisk förening utan eget vinstintresse och finansieras genom medlems- och serviceavgifter samt bidrag från Sparbanken Syds Tillväxtstiftelse och Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommuner.

tillvaxt-syd