IF Skadeförsäkring

IF Skadeförsäkring

IF Skadeförsäkring valde mig som föreläsare om personligt ledarskap för ett 70-tal av deras utbildare från runt om i landet. Jag pratade mycket om vikten av det personliga ledarskapet i utbildningssituationer där det är precis lika viktigt som i alla andra livssituationer.

IF