Föreläsningar

Boka föreläsare

Vill er verksamhet också anlita Torkild som föreläsare? Torkild föreläser om självledarskap, arbetsglädje och förändringar för privatpersoner, företag, föreningar och organisationer runt om i Norden.

Boka föreläsare

Föreläsningar med Torkild Sköld

Den 11 mars har Torkild premiär på en helt ny föreläsning som heter ”Våga lita på andra och skit i sätta mål”.

Tillit är grunden till allt. Om du litar på dig själv och andra människor så öppnar du upp fler valmöjligheter och kan utvecklas. I strävan med att hitta meningen med livet och sätta mål som inte nås, är risken stor att du glömmer bort att leva. Du kan må bättre utan mål.

Torkild föreläser även om självledarskap, vinnande arbetsglädje och förändringsvilja och menar att oavsett om du arbetar som ledare för andra eller ej så är du alltid ansvarig ledare för ditt eget liv. Torkild anser att det finns ett direkt samband mellan eget ansvar och prestation likväl som det finns mellan tillfredställelse och resultat i så väl arbetsliv som privatliv. Vi är alla ledare i vårt eget liv.

Människan är det mest unika företaget har och det enda som inte kan dupliceras av konkurrerande företag. De företag som över tid kommer lyckas bäst är de med bra medarbetarskap, stor arbetsglädje, tydlig kommunikation och med stor förändringsvilja. De kommer att ha människor som mår och presterar bra både privat och på arbetet, vilket leder till mindre stress och minskad sjukfrånvaro. De kommer att ha motiverade och glada medarbetare och de kommer att vara framtidens vinnare i en ständigt föränderlig värld.