Föreläsningar

Boka föreläsare

Vill er verksamhet också anlita Torkild som föreläsare? Torkild föreläser om självledarskap, arbetsglädje och förändringar för privatpersoner, företag, föreningar och organisationer runt om i Norden.

Boka föreläsare

Föreläsningar om självledarskap, vinnande arbetsglädje och förändringsvilja.

Torkild föreläser om självledarskap, vinnande arbetsglädje och förändringsvilja och menar att oavsett om du arbetar som ledare för andra eller ej så är du alltid ansvarig ledare för ditt eget liv. Torkild anser att det finns ett direkt samband mellan eget ansvar och prestation likväl som det finns mellan tillfredställelse och resultat i så väl arbetsliv som privatliv. Vi är alla ledare i vårt eget liv.

Människan är det mest unika företaget har och det enda som inte kan dupliceras av konkurrerande företag. De företag som över tid kommer lyckas bäst är de med bra medarbetarskap, stor arbetsglädje, tydlig kommunikation och med stor förändringsvilja. De kommer att ha människor som mår och presterar bra både privat och på arbetet, vilket leder till mindre stress och minskad sjukfrånvaro. De kommer att ha motiverade och glada medarbetare och de kommer att vara framtidens vinnare i en ständigt föränderlig värld.