Föreläsningar

Boka föreläsare

Vill er verksamhet också ha Torkild som föreläsare? Torkild föreläser om personligt ledarskap hos företag, föreningar och organisationer runt om i Norden.

Boka föreläsare

Föreläsningar om personligt ledarskap

Torkild föreläser om personligt ledarskap och menar att oavsett om du arbetar som ledare eller ej så är du alltid verkställande direktör i ditt eget liv.

Personligt ledarskap handlar om att du tar aktiva beslut, tar ansvar för dina handlingar och därmed kan påverka resultatet av hur din verklighet kommer att se ut.